Pic

Yogafilosofie

'yoga is the practice of quieting the mind' Pantanjali Sutra 1.2

Yoga is duizenden jaren oud en stamt uit het Sanskriet, de taal van het oude India. Het komt van het woord 'yog' wat vereniging, verbinding, heelheid betekent. In de naam hatha komen de Sanskriet woorden ha (zon) en tha (maan) samen. De zon staat voor actie, de maan voor verinnerlijking. In de hatha yoga komen die tegengestelde energieën samen. Door je concentratie en adem naar punten in het lichaam te verplaatsen, breng je daar bewustzijn. Hatha yoga brengt balans en harmonie tussen het fysieke lichaam, de geest en prana. Hatha yoga zet het lichaam om naar zelfrealisatie gedurende dit leven in de materiële wereld, om bewust en ontwaakt naar de dingen te kijken. Hatha yoga is de voorbereiding op meditatie om verlichting (samadhi) te bereiken.

Yoga is meer dan alleen de lichaamshoudingen (asana's) en je adem leren beheersen (pranayama). Het is een onderdeel van een levensfilosofie, waarvan de Yoga Sutra's van Patanjali, een Indiase geleerde en filosoof, de bekendste zijn. Sutra's zijn kernachtige teksten die, samen met 'het achtvoudige pad' of 'the eight limbs' die je gaat beoefenen, leiden tot evenwicht, geluk en vrede.

Deze acht paden kunnen tegelijkertijd beoefend worden, niet per se in volgorde, je kunt voelen welke pad(en) voor jou 'nodig' zijn.

 1. YAMA'S

  Richtlijnen voor de omgang met anderen. Geef in gedachten, woorden en handelen geen aandacht aan:

  • Ahimsa / geweld
  • Satya / onwaarachtigheid
  • Asteya / diefstal
  • Brahmacharya / gebrek aan zelfbeheersing
  • Aparigraha / hebzucht

  De filosofie hierachter is dat deze gewoontes uiteindelijk pijnlijke gevolgen kunnen veroorzaken.

 2. NIYAMA'S

  Houdingen tegenover jezelf. Geef in gedachten, woorden en handelen aandacht aan:

  • Saucha / zuiverheid (zoals gezonde voeding, lichamelijke hygiëne, netheid,..)
  • Santosha / tevredenheid
  • Tapas / discipline (vastberadenheid, doorzettingsvermogen,..)
  • Svadhyaya / zelfstudie, zelfkennis (zoals je gedachten en emoties onderzoeken)
  • Isvarapranidhana / overgave (aanvaarding van een alomtegenwoordige kracht, zowel buiten als in onszelf, ervoor kiezen om soms ook even niet te weten wat er gaat gebeuren)

  Door bovenstaande in je leven te integreren kan je denkvermogen onthecht raken van prikkels die van buitenaf komen, waardoor je je rustig kan voelen.

 3. ASANA'S De fysieke lichaamshoudingen.

  Door je lichaam te bewegen kun je het gezond en in conditie houden en ontspanning ervaren om blokkades op te heffen en te vrijwaren. Als je jouw lichamelijke grenzen ontdekt en accepteert kun je geestelijk en lichamelijk groeien en letterlijk in beide opzichten flexibeler worden.

 4. PRANAYAMA Adembeheersing.

  Beheers je energiestromen, zoals je ademhaling. Ademen naar de buik (onze natuurlijke ademhaling) is ontspannend.

 5. PRATYAHARA

  Trek je zintuigen terug die op de buitenwereld zijn gericht en breng je aandacht bewust naar binnen. Je ogen sluiten kan helpen.

 6. DHARANA Concentratie.

  Concentreer de aandacht van je geest (chitta) op dat wat je kiest, zoals een mantra of voorwerp.

 7. DHYANA Meditatie.

  Neem waar hoe je concentratie gebundeld is en de ononderbroken stroom van je aandacht éénpuntig is gericht op bijvoorbeeld één beeld of gedachte. De kern van de boeddhistische meditatie is het oefenen in het voortdurend gewaarzijn. In ons dagelijks leven is er een voortdurende gedachtenstroom waar te nemen en zijn er allerlei gevoelens en emoties die ons afleiden van het bewust ervaren van het hier-en-nu. We zijn voortdurend bezig met het verleden en met de toekomst. Dat heeft tot gevolg dat we niet volledig leven, onze aandacht is zelden volledig aanwezig in het NU.

 8. SAMADHI Verlichting.

  Een voortdurende staat van bewustzijn, een geconcentreerde, ontspannen, naar binnen gerichte aandacht of meditatie. In deze laatste stap wordt het object van dhyana, het subject, waardoor het zelfbewustzijn verdwijnt en men opgaat in het object van meditatie, éénpuntigheid van geest. Dit gaat voorbij het IK besef.

Newsletter

Planning van komende weken.